Adatvédelem


A Milenia-Systems Kft. honlapja tiszteletben tartja látogatóinak személyiségi jogait.
Személyes adatok alatt értjük azon információkat, melyek alapján azonosítani tudjuk weboldalunk látogatóit például nevük, címük, telefonszámuk és e-mail címük alapján.

Vállalkozásunk csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk.


Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos alábbi hatályos jogszabályokkal:
  • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekû adatok nyilvánosságáról
  • 1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
  • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről