Hírek


2012. február 14.
A telefonszolgáltatásunkhoz tartozó új általános szerződési feltételeket megtalálja az oldal alján elhelyezett ÁSZF linkre kattintva.

2010. október 23.
Új járműfigyelő szolgáltatásunk elérhető a http://jarmufigyelo.hu oldalon.

2010. március 22.
A telefonszolgáltatásunkhoz tartozó általános szerződési feltételeket megtalálja az oldal alján elhelyezett ÁSZF linkre kattintva.

2010. március 21.
Örömmel értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy a megújult weboldalunkon elindítottuk az online ügyfélszolgálatunkat!Közlemény
(2012. február 15.)

A Milenia-Systems Kft tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy új ÁSZF-et léptet hatályba (a nomadikus és helyhez kötött telefonszolgáltatás kapcsán) összhangban a 2003. évi C. elektronikus hírközlésről szóló törvény rendelkezéseivel.
Teljesen új ÁSZF készült, jelen ÁSZF nem a korábbi módosítása!

Készült: 2012. február 15.
Utolsó változtatás: 2012. február 15.
Hatálybalépés: 2012. március 16.

Az ÁSZF elérhető a Szolgáltató weboldalán: a http://www.milenia.hu oldalon, illetve az Ügyfélszolgálaton. Amennyiben Tisztelt Előfizetőnk a jelen módosítást nem kívánja elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (4) és (5) bekezdéseiben szabályozott módon 15 napon belül felmondással élhet. Ha a szolgáltató az általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben jogosult az általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartalomból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.
Az ÁSZF módosítás elfogadásának minősül, ha az Előfizető a nyilatkozatot elmulasztja, illetve ha a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.