Jogszabály megfelelőségi nyilatkozat az APEH részéreA Milenia-Systems Kft. jelen nyilatkozattal igazolja, hogy a Milenia Invoice számlázóprogram minden tekintetben megfelel a nyilatkozat készítésének napján hatályos jogszabályoknak.
Az alábbiak a program üzemszerű használat közben előállított bizonylatok esetében igazak. A programmal nyomtatott számla megfelel a 35/1996. (XII.27.) PM rendelettel, 12/1997. (IV.18.) PM rendelettel, 8/1999. (III.5.) PM rendelettel, a 34/1999. (XII.26.) PM rendelettel, 8/2000. (II.16.) PM rendelettel és a 33/2000. (IX.21.) PM rendelettel módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendelet előírásainak.

A programhoz szállított felhasználói kézikönyvben a számlák kezeléséhez szükséges leírás megtalálható.
A számla - nyomtatás utáni - utólagos módosítása a programban nem megengedett.
A programmal készített számla megfelel a 1992. évi LXXIV. áfa-törvény 43. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően a számvitelről szóló 2000. évi. C. törvény 166-169. §-aiban előírtaknak.

A hibás adatbevitelből eredő károkkal kapcsolatos felelősséget a program fejlesztője a felhasználóra hárítja át.
Az adatbázisok tartalmáért a Milenia-Systems Kft. felelősséget nem vállal.
Jogi út kizárva.Budapest, 2009. október 23.